De Reiger

De reigers zijn een familie van vogels uit de orde van Ooievaarachtigen.

De in Nederland en Belgi� meest voorkomende reigersoort is de blauwe reiger.

Op zijn lange poten stapt hij voorzichtig door ondiepe plekken van stadssingels en poldersloten en door weilanden. Hij wordt vliegend gezien langs grachten en bij meren; zijn broedkolonies bevinden zich midden in de stad in hoge bomen of juist in volstrekt afgelegen bospercelen.
De blauwe reiger is ook regelmatig een (veelal ongenode) gast aan de rand van tuinvijvertjes waarin goudvissen rondzwemmen. In strenge winters hebben de blauwe reigers het zichtbaar moeilijk.
 Een blauwe reiger wordt gemiddeld 25 jaar oud.

BackNext
reiger