Reiger

De reigers zijn een familie van vogels uit de orde van Ooievaarachtigen.

De in Nederland en Belgie meest voorkomende reigersoort is de blauwe reiger.

Op zijn lange poten stapt hij voorzichtig door ondiepe plekken van stadssingels en poldersloten en door weilanden.

De blauwe reiger is ook regelmatig een (veelal ongenode) gast aan de rand van tuinvijvertjes waarin goudvissen rondzwemmen. In strenge winters hebben de blauwe reigers het zichtbaar moeilijk. Een blauwe reiger wordt gemiddeld 25 jaar oud.

BackNext